Patrimonio

Conta a lenda que pasear polas rúas de Allariz é facelo sobre as pedras que compoñían antigamente as murallas do castelo desta fermosa vila feito levantar no século XI por Alfonso VI. Nomeada como “Chave do Reino de Galicia” Allariz foi lugar de residencia e educación de reis e príncipes no medievo, onde Alfonso X o Sabio compilou as súas célebres Cantigas.

Declarada conxunto histórico-artístico en 1971, ao longo da súa historia recibiu influencia de varias tendencias podendo visitar monumentos prerrománicos, románicos e góticos.

A principios do século XX Allariz vive momentos de esplendor, grazas ao cal hoxe podemos gozar de diversos muíños e talleres restaurados daquela época na que a actividade principal era o liño.

Real Monasterio de Santa Clara

Igrexa de San Benito

Fonte circular de Ferro Caaveiro

Igrexa de Santo Estevo

Igrexa de San Pedro

Muralla de Allariz

Igrexa de Santiago e Praza Maior

Igrexa de Santa María de Vilanova

Ponte Románico de Vilanova

Cruceiro

Torre Lombarda

Rúa de Allariz

A Paneira

Casa Torre de Castro Ojea

Muiño “do Burato”

Fábrica de Curtidos Familia Nogueiras

Casa Museo Vicente Risco